Skriban goes on - Församlingsorientering

Nu är det dags för församlingsorienteringen under vilken du får delta i och bekanta dig med din hemförsamling. 

Församlingsorienteringen går till så här: 

1 a) Du väljer en gudstjänst  som du är med och planerar och förverkligar. (Det finns en blankett längre ner på den här sidan där du klickar in ditt val)

1 b) Du får fortsätta uppdraget som gudstjänstdetektiv

2. Du får delta i en ungdomskväll

3. Du väljer tre aktiviteter  som du gör för dig själv eller tillsammans någon, kompis eller familj. (Det finns en blankett längre ner på den här sidan där du klickar in ditt val)

Info om alla delarna hittar du när du fortsätter läsa lägre ner på sidan. 

En kort tid efter att du valt en gudstjänst som du är med och planerar och de tre aktiviteterna, tar en vuxen som varit med på ditt skribaläger kontakt med dig. Det är till den vuxna du skickar in dina berättelser och rapporter. Han/eller hon är din kontaktperson under hela församlingsorienteringen. 

Uppgifterna ska vara gjorda före konfirmationen och de är en förutsättning för konfirmationen. 

Ifall det är något som du nu funderar över ska du ta kontakt med Minna per e-post minna.silfvergren@evl.fi eller telefon eller WhatsApp 0400-852118. Hon hjälper dig gärna! När du kommit i kontakt med din kontaktperson är det i första hand honom/henne du vänder dig till ifall du har frågor eller det är något du vill prata om annars bara. 

Här kan du läsa vad de olika uppgifterna innebär och hur du ska göra: 

1 a)  DU VÄLJER EN GUDSTJÄNST SOM DU ÄR MED OCH PLANERAR OCH FÖRVERKLIGAR tillsammans med dina skribakompisar. Planeringen sker samma dag som gudstjänsten går av stapeln. 

Här är alternativen: 
sö 22.9 Ungdomsmässa i samband med hjälpisweekend i Pernå kyrka. Om du deltar i hjälpedarutbildningen och är med under hjälpisweekenden kan du välja den här mässan. Planeringen sker under weekenden och mässan firas på söndagen kl. 13. 

sö 6.10 Musikmässa med födelsedagsfest i Pernå kyrka. Särskilt inbjudna är de församlingsmedlemmar som har fyllt eller fyller 80, 85 eller 90 år.
Planeringen börjar kl. 10.45 i Sockenstuga i Pernå och gudstjänsten börjar kl. 13 i kyrkan.
Robert Lemberg och Stina Lindgård är de präster som förrättar mässan och har hand om planeringen. Mellanmål serveras. 

sö 13.10 Högmässa i Lappträsks kyrka. Planeringen börjar kl. 13 Lappträsk församlingshem och gudstjänsten kl. 16 i kyrkan. Karl af Hällström är prästen som förrättar mässan och har hand om planeringen. Mellanmål serveras. 

sö 27.10 Högmässa i Lovisa kyrka. Planeringen börjar kl. 10 Församlingshemmets stora sal och gudstjänsten kl. 13 i kyrkan. Mellanmål serveras. Minna Silfvergrén är den präst som förrättar mässan och har hand om planeringen. Mellanmål serveras.  

sö 27.10 Högmässa i Strömfors kyrka. Planeringen börjar kl. 13 i Brukets församlingssal och gudstjänsten kl. 16 i kyrkan. Karl af Hällström är den präst som förrättar mässan och har hand om planeringen. Mellanmål serveras. 

lö 9.11 "Vi får säga pappa" - En mässa på barnens språk i Liljendal kyrka. Planeringen börjar kl. 12 i Liljendals prästgård och gudstjänsten kl. 15 i kyrkan. Observera att den här gudstjänsten firas på en lördag! Minna Silfvergrén är den präst som förrättar mässan och har hand om planeringen. Mellanmål serveras. 

Du väljer gudstjänsten lite längre ner på sidan. Det är ett begränsat antal som kan vara med vid varje gudstjänst för annars finns det inte uppgifter till alla. 

Du ser hur många platser det finns kvar i parentesen efter platsen ("14 paikkaa"). Om det står TÄYNNÄ så betyder det att alla platser gått. Om du har svårt att hitta ett datum som passar dig så ta kontakt med Minna. 

Den präst håller gudstjänsten kontaktar dig vid behov angående praktiska saker inför planeringen. 


1 b) DU FÅR FORTSÄTTA UPPDRAGET SOM GUDSTJÄNSTDETEKTIV Delta i en gudstjänst som detektiv. Om du inte minns vad uppgiften gick ut på så kan du fräscha upp minnet
Du kan delta i gudstjänst som din skribakompisar planerat eller någon helt annan.  Fundera lite extra på hur din syn på gudstjänst har förändrats sedan våren.

När gudstjänster firas på olika håll i vår församling kan du läsa i Kyrkpressen eller på vår officiella hemsida genom att klicka . 

Vi annonserar också våra gudstjänster och andra evenemang på våra Facebook-sidor: agricola svenska församling. 

2. DU DELTAR I EN VALFRI UNGDOMSKVÄLL
Ungdomskvällar ordnas enligt följande:
                                                  

Måndag kl. 18- 20.30 i Liljendal prästgård, Eskilomvägen 1, under tiden 2.9-9.12

         

Torsdag kl. 18- 20.30 i Tikva i Lovisa, Drottninggatan 22, under tiden 5.9- 12.12.

Fredag kl. 18- 21 i Pernå prästgård, Backstensstrand 55, under tiden 6.9- 13.12.

 

 

 

Kvällarna innehåller: spel, program, mat, dagens tanke och ibland gäster.

 

Du behöver inte anmäla dig till ungdomskvällarna, men ta en selfie av dig själv tillsammans ledaren och skicka den till din kontaktperson.

 

3. DU VÄLJER TRE AKTIVITETER SOM DU GÖR FÖR DIG SJÄLV ELLER TILLSAMMANS MED NÅGON

1. Se en Jesus film 
Se en Jesus film ensam, med kompisar eller din familj. Berätta vilken film du sett och vad du tyckte om den och vad du kanske lärde dig av den. 
Här är några exempel på filmer du kan se:
* Narnia: Häxan och lejonet
* The Jesus Movie (finns på Youtube)
* The Matrix eller The Green mile
Du kan också googla och på så sätt hitta en film. Det kommer också att visas film under någon ungdomskväll så kolla med det programmet. 

2. Läs ett evangelium 
Nya testamentet i bibeln inleds med fyra evangelier. Evangelium betyder goda/glada nyheter.  Evangelierna berättar om Jesus. Välj ett evangelium och läs och berätta på något sätt om det du läst.  


3. Gå på konsert
Musik är fint och musiken har en viktig del i församlingslivet. Församlingen ordnar många olika konserter. Delta i en konsert. Utmana gärna dig själv så att du går på en konsert som du inte trodde du skulle gå på. 

Berätta om konserten på ett sätt som passar dig, t.ex. genom att checka in på konsertplatsen och genom att ta ett foto av dem som uppträder och/eller programbladet. Konsertprogrammet hittar du genom att klicka

4. Fira andakt med andra
I församlingen firas många andakter varje vecka. Du kan t.ex. fira andakt tillsammans med andra ungdomar i församlingens ungdomsverksamhet under ungdomskvällarna. Du kan också samla några vänner och fira andakt tillsammans med dem. 

Berätta om andakten och det kändes att fira den på ett sätt som passar dig. 

5. Delta i "Lokala förmågor goes mission"

Lördagen den 5.10 kl. 14-16 uppträder lokala förmågor i Liljendalgården för missionen med sång och musik. Du kan delta som publik men ifall du också vill uppträda så kan du kontakta Minna. Under evenemanget kan man köpa kaffe/saft, något gott att och ett lotteri ordnas också. Arrangör för evenemanger är Missionsarbetsgruppen i Liljendal. 

 

Du kan läsa mer om församlingens missionsarbete  

Om Finska Missionssällskapets (FMS) verksamhet kan du läsa

 


6. Pyssla julkort till Sjömanskyrkan
Under en av ungdomskvällarna pysslas julkort som man ger med de julklappar som Sjömanskyrkan delar ut på julen. När du långt borta hemifrån känns det extra fint att få en gåva. Vi meddelar senare vilken/vilka kvällar vi pysslar kort. 
Du kan läsa mer om Sjömanskyrkan
7. Städa i naturen
Bestäm träff med en kompis eller flera i en park eller någon annanstans i naturen och plocka skräp. Ta gärna skyddshandskar på händerna och ta sopsäckar med. Ta en "före" och en "efter" bild. Berätta vad ni gjorde. 

8. Träna självkänslan
Om du behöver stärka din självkänsla kan du göra en "Jag är bra"-dagbok. Under en veckas tid skriver du varje dag ner 3 saker som du gjort bra, 3 saker som du är glad över och 3 saker som du behöver hjälp med. Dagbokens innehåll håller du för dig själv men berätta på något sätt att du gjort en sådan och hur det kändes.

Att stärka självkänslan tar lång tid så fortsätt gärna övningen efter att veckan är slut. Kanske det här blir en nyttig och fin rutin i ditt liv?


9. Gör en tio i topp-lista
Många människor lyssnar på musik när de känner sig nere på något sätt. Gör en tio-i-topplista på musik som du lyssnar på när du känner dig nere ( hjärtesorg, längtan, ensamhet, sorg, trötthet, rädsla, stress...) 

Skriv sedan ner listan och skicka den till din kontaktperson. Om du gillar uppgiften och blev inspirerad så kan du göra en lista till, en lista med musik som gör dig riktigt glad, en lista som du kunde tänka dig att spela för dig själv eller en kompis som behöver glädje i livet. 

10. Gör något gott för någon
I Bergspredikan (Matt 5-7) predikar Jesus om kärleken till nästan. Han säger bl.a. att om någon vill låna din skjorta så ska du ge manteln också. Vår livsuppgift som kristna är att hjälpa och tjäna varandra. Hjälp någon som behöver hjälp. Kanske kan du tvätta fönster, handla mat, passa barn, kratta löv, gå ut med hunden, baka semlor eller en kaka, donera pengar eller krama någon som behöver en kram. 
Berätta om vad du gjort på ett sätt som känns rätt för dig!

11. Gör en andlig övning
Andliga övningar tränar själen och lika viktiga som motion för kroppen. Gör en andlig övning som går ut på att du under en veckas tid låter bli att tala illa om andra människor. Skriv dagbok under veckan. Berätta hur det gick och hur det kändes. 
 
12. Berätta om Jesus
Vad skulle du berätta om Jesus för någon inte vet någonting om honom? Hur skulle du beskriva Jesus och vad han gjorde? Du kan berätta fritt enligt vad du själv vet eller så kan du göra förarbete och ta reda på mer om att läsa t.ex. evangelierna eller någon annan bok om Jesus. 

Berättelserna om vad du varit med om när du gjort aktiviteterna kan du göra som text, foto, video, ljudinspelning, teckning/målning eller på något annat sätt som passar dig. Huvudsaken är att du berättar på något sätt om din aktivitet. 

Skicka in dina berättelser till din kontaktperson per e-post, WhatsApp, per brev eller något annat sätt. 

Du kan välja vilka aktiviteter du gör lägre ner på sidan. 

Du ska göra dina val så fort som möjligt men senast onsdagen den 4.9! 
Sidan stängs 5.9!

Tiden att göra sina val har förlängts till lördagen den 7.9!


De fält som märkts med en stjärna är obligatoriska


Välj en dag då du är med och planerar och förverkligar en gudstjänst:
*

    sö 22.9 i Pernå
    sö 6.10 i Pernå (2 paikkaa)
    sö 13.10 i Lappträsk (1 paikkaa)
    sö 27.10 i Lovisa (TÄYNNÄ)
    sö 27.10 i Strömfors (9 paikkaa)
    lö 9.11 i Liljendal (TÄYNNÄ)
Välj TRE aktiviteter:
*

 Se en Jesusfilm
 Läs ett evangelium
 Gå på en konsert
 Fira andakt med andra
 Delta i Lokala förmågor goes mission
 Pyssla julkort till Sjömanskyrkan
 Städa i naturen
 Träna självkänslan
 Gör en tioitopplista
 Gör något gott för någon
 Gör en andlig övning
 Berätta om Jesus
Ditt namn:
*
Ditt telefonnummer:
*