Vuxenskriban 2019


AGRICOLAS VUXENSSKRIBA 2019

 

I år går ditt barn i skriftskola. Det är bra många år sedan du själv gick i skriftskola. När ditt barn nu frågar om kyrka och tro, kunde det kännas meningsfullt att själv tänka över de frågorna på nytt.

 

När vi blir äldre tänker vi på ett mera vuxet sätt och ställer våra frågor på ett annat sätt än när vi var yngre. Församlingen vill ge en möjlighet att på nytt tänka över de saker som skriftskolan tar upp, men nu från en annan synvinkel. Hur kan vi som vuxna tänka över livet och den kristna tron?


Församlingen ordnar i höst fyra tillfällen att tänka över frågor kring livet, tro och kyrka. De tre första samlingarna är samtalstillfällen. Den fjärde samlingen hålls i Pernå kyrka, där vi ser på i de symboler som kyrkan är full av. Symboler har genom tiderna varit det språk som uttrycker det som inte kan sägas med ord.

 

Samlingarna räcker c. en och en halv timme och börjar kl. 18.30. De tre första hålls torsdag kvällar i Lovisa församlingshem, Östra Tullgatan 6. Den sista samlingen hålls i Pernå kyrka kl. 18.30.

 

Om du vill ställa frågor på förhand, på samma sätt som våra konfirmander, gör det per e-post till .

 

SAMLINGAR:

To 12.9 Berättelser och minnen av den egna skriftskoltiden. Livet och Gud.

To 26.9 Jesus – en märklig man. Liv och död

To 10.10 Medlemskapet, dopet och kyrkan

To 24.10 Symboler i Pernå kyrka

 

KONTAKTPERSON: 

Robert Lemberg

Kaplan i Agricola svenska församling

040- 581 0974